Jak wygląda prawidłowe magazynowanie materiałów sypkich?

W procesie magazynowaniu towarów najważniejszą kwestią jest zadbanie o odpowiednie warunki, które pozwolą na utrzymanie materiału w jak najlepszej kondycji. Z tego względu wszelkie materiały powinny być magazynowane w pomieszczeniach, które są do tego przystosowanie. Przede wszystkim powinny one spełniać określone warunki, które zależą od rodzaju oraz właściwości składowanych materiałów.

Prawidłowe magazynowanie – wymagania

Co to oznacza, że towar jest magazynowany prawidłowo? Magazynowanie materiałów wymaga:

  • Zapewnienia, aby masa składowanego ładunku nie przewyższała nośności urządzeń lub opakowań, w których jest magazynowana. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli na przykład dane worki Big Bag mają nośność równą 1000 kg, nie należy w nich magazynować materiałów o masie 1500 kg;
  • Dla każdego typu materiału określenia odpowiedniego miejsca, sposobu i wysokości składowania;
  • Zapewnienia, aby masa materiału wraz z masą urządzeń przystosowanych do jego składowania nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg, stropów oraz urządzeń przeznaczonych do składowania;
  • Wywieszenia czytelnych informacji o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów oraz urządzeń przeznaczonych do składowania.

Jakie są wymagania w przypadku magazynowania materiałów sypkich?

Podczas składowania materiałów sypkich konieczne jest:

  • Zapewnienie powierzchni składowej, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego umożliwi zachowanie przejść lub przejazdów wokół hałdy, lub zwału;
  • Zapewnienie wytrzymałości zapór odpowiedniej do parcia składowanego materiału sypkiego;
  • W miarę potrzeby, wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy oraz technicznych możliwości, należy również zapewnić szczelne obudowanie miejsca przeładunku i urządzeń przeładunkowych. Powinno się również połączyć je z urządzeniami odciągającymi pył w miejscu jego powstawania.

Magazynowanie materiałów pylących się luzem jest dozwolone jedynie w przypadku zapewnienia szczelnego ogrodzenia, co najmniej do wysokości 0,5 m ponad wysokość składowanego materiału.

Magazynowanie na regałach – wymagania

Często produkty magazynuje się również na regałach. Jakie warunki trzeba spełnić w takim przypadku? Regały przeznaczone do magazynowania powinny być wytrzymałe i stabilne, a także należy je zabezpieczyć przed przewróceniem się.

Szerokość odstępów pomiędzy poszczególnymi regałami zależy od stosowanych środków transportu i powinna być do nich dostosowana. Musi umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami oraz ładunkami.

Dodatkowo warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie takich miejsc. W tym celu można zastosować odbojnice, które mogą ochronić przed uderzeniami wózków widłowych oraz innych urządzeń transportowych, które wykorzystuje się w magazynach.

Co więcej, sposób układania materiałów na regałach oraz ich zdejmowanie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników. Substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne, przedmioty łatwo tłukące się czy materiały o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach.

Przedmioty, których wymiary bądź kształt są niestandardowe, powinny być układane lub ustawiane stabilnie. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na położenie ich środka ciężkości, tak, aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu.

Prawidłowe magazynowanie produktów jest bardzo ważne ze względu na bardzo wiele kwestii. Dzięki dobrej organizacji pracy magazynu ludzie, którzy tam pracują, są bezpieczni. Po drugie dobrze składowane materiały pozostają w dobrej kondycji. Dzięki przestrzeganiu zasad prawidłowego magazynowania można uniknąć wielu wypadków, a także strat materiału.

źródło zdjęcia: freepik.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *