System podwyższonego różnicowania ciśnień jako sposób na zapobieganie zadymianiu podczas pożaru

Na wzrost bezpieczeństwa na terenie obiektów budowlanych niewątpliwie wpływa możliwość przeprowadzenia sprawnej akcji ewakuacyjnej. Wysoki poziom bezpieczeństwa można osiągnąć między innymi poprzez instalację systemu oddymiania klatek schodowych oraz dróg ewakuacyjnych. Ich kolejne zadanie polega na ułatwieniu prowadzenia akcji gaszenia pożaru. Istnieje wiele rodzajów tego typu systemów, jednak największą popularnością cieszy się nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu.

Zasada działania nadciśnieniowego systemu zapobiegania zadymieniu

Podstawą działania opisywanego systemu zapobiegania zadymieniu jest wytworzenie podwyższonego ciśnienia. Umożliwia to odpowiednio zaprojektowany zestaw specjalistycznych urządzeń, które współpracując ze sobą sprawiają, że dym wydzielany w wyniku pożaru nie dostaje się do wyznaczonej strefy chronionej.

Instalacja systemów oddymiania klatek schodowych – co warto o tym wiedzieć?

Tak, jak w przypadku każdego elementu ochrony przeciwpożarowej, tak i w przypadku instalacji systemów oddymiania klatek schodowych istnieją ściśle określone przepisy. W końcu chodzi tutaj o zdrowie, a nawet życie ludzi. Znaleźć w nich można między innymi informacje o tym, w jakich budynkach wymagana jest instalacja tego typu systemów. Ponadto w Warunkach Technicznych znajduje się wiele szczegółowych wymagań dotyczących projektowania systemów oddymiania (przykładem mogą być wymagania odnośnie drzwi prowadzących na klatkę schodową, które muszą być drzwiami dymoszczelnymi). Więcej informacji szukaj na stronie https://www.promat.com/pl-pl/.

Informacje na temat opisywanych systemów można znaleźć także w normie PN-EN 12101-6:2007. Warto pamiętać, że istotą działania nadciśnieniowego systemu zapobiegania zadymieniu jest przede wszystkim wytworzenie oraz utrzymanie stabilnego nadciśnienia w trzonie klatki schodowej (powinno się ono mieścić w granicy pomiędzy 30 a 80 Pa). Należy również pamiętać, że tego typu systemy powinny być systematycznie poddawane kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *